Meteen naar de inhoud

ChemPros

Veiligheidsinformatiebladen e-SDS Werkplekinstructiekaarten CLP-etiketten Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen • Aanmelden van gevaarlijke stoffen en mengsels

 

Welkom bij ChemPros!

Onze diensten voor industrie en handel:

Veiligheidsinformatiebladen

(opstellen, vertalen en software voor VIB's/SDS'en);

Extended-SDS met blootstellings-scenario's

(opstellen, vertalen en software voor e-SDS'en);

Werkplekinstructiekaarten

(opstellen van duidelijke WIK's);

CLP-etiketten

(conform CLP-wetgeving);

Aanmelden van gevaarlijke stoffen en mengsels bij het NVIC

(in de toekomst ook bij het ECHA op basis van UFI-codes).

Waarom kiezen voor ChemPros?

Veiligheidsinformatiebladen (VIB)

Opstellen

Op basis van door u aangeleverde informatie stellen wij uw VIB’s op volgens GHS-EU (CLP) of ieder ander gewenst GHS dialect: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Chili, China, Filipijnen, Indonesië, Japan, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland, Singapore, Thailand, Taiwan, Turkije, Verenigde Naties, Verenigde Staten, Vietnam, Zuid-Afrika, Zuid-Korea.

Vertalen

Bestaande VIB nodig in een andere taal? Geen probleem! Wij kunnen uw VIB in 23 verschillende GHS-dialecten en 52 talen opstellen.

Software

Ook voor gebruiksvriendelijke software voor het creëren, beheren en distribueren van VIB/(e-)SDS en etiketten bent u bij ons aan het juiste adres.

Extended-SDS (e-SDS)

Een e-SDS is een extended Safety Datasheet of Veiligheidsinformatieblad waaraan één of meer Blootstellingsscenario’s zijn toegevoegd als aanhangsel.

Een Blootstellingsscenario is een beschrijving van het veilig gebruik van een gevaarlijke stof of mengsel. Dit zijn de operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen die aanwezig moeten zijn om de risico’s voor de gezondheid van de mens en het milieu afdoende te kunnen beheersen.

U beschikt over een rapport van een chemische veiligheidsbeoordeling CSR, of via uw leverancier over één of meer Blootstellingsscenario’s bij het Veiligheidsinformatieblad? U wilt deze informatie verder communiceren aan uw klanten in de keten? We stellen graag het bijbehorende e-SDS voor u op.

Werkplekinstructiekaarten (WIK)

Wilt u het maken van Werkplekinstructiekaarten (WIK) uitbesteden? Wij nemen die zorg graag van u over. 

Een WIK beschrijft het veilig gebruik van een product in uw organisatie. De basis hiervoor is het Veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS) van het product.

Onze WIK’s omvatten een duidelijke en voor alle medewerkers begrijpelijke samenvatting van de gevaren van het product en de maatregelen die genomen moet worden ten dienste van een veilig gebruik en hoe te handelen bij morsen of ongevallen. De veiligheid van uw werknemers staat voorop, een duidelijke WIK is uw plicht.

CLP-etiketten

Bij ons bent u aan het juiste adres om uw CLP-etiketten voor gevaarlijke stoffen te laten ontwerpen.

Wij maken goed leesbare etiketten die voldoen aan de CLP-wetgeving. De etiketten corresponderen met de inhoud van het bijbehorende Veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS). Deze zijn uiteraard voorzien van signaalwoord, gevarenpictogrammen in de juiste layout en grootte, gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen. Etiketten in één of meerdere talen zijn mogelijk.

Gecertificeerd Veiligheidsadviseur
vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)

Bij het vervoeren, laden en lossen van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen (carcinogene, mutagene en reproductietoxische stoffen) heeft u een gecertificeerde Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen (ADR) nodig. U kunt ChemPros inhuren voor deze taak. Wij nemen u dan het volgende uit handen:

controleren op naleving ADR-voorschriften

verbeteringen voorstellen

analyse en ongevalsrapport opstellen

ADR jaarverslag opstellen

Aanmelden gevaarlijke stoffen
en mengsels bij NVIC en ECHA

Wij kunnen u ontzorgen bij het aanmelden van uw gevaarlijke stoffen en mengsels bij het NVIC en in de nabije toekomst ook op Europees niveau bij het ECHA, op basis van UFI-codes.

ChemPros B.V.

+31 79 767 6006

info@chemprosbv.nl 

KvK: 27271090

BTW-nr: NL814112481B02

IBAN: NL68INGB0005100026

BIC: INGBNL2A