UFI en PCN

Plaatst u gevaarlijke mengsels op de EU-markt?

De EU heeft vanaf 2021 de informatieverplichtingen geharmoniseerd voor mengsels die als gevaarlijk zijn geclassificeerd voor de menselijke gezondheid of fysieke effecten. Importeurs of downstream-gebruikers moeten deze informatie indienen bij de lidstaten, zodat hun antigifcentra deze kunnen gebruiken voor noodgevallen op het gebied van gezondheid.

Wat is een antigifcentrum?

Antigifcentra beantwoorden jaarlijks meer dan een half miljoen oproepen ter ondersteuning bij incidenten. Ongeveer de helft van deze oproepen heeft betrekking op onbedoelde blootstelling, met name bij kinderen. Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor gevaarlijke chemicaliën, die vaak voorkomen in alledaagse producten.

Wat is er nieuw?

Als u gevaarlijke mengsels op de markt brengt, dient u informatie voor te bereiden in een op de EU geharmoniseerd formaat voor kennisgeving aan antigifcentra (PCN). Vervolgens heeft u de mogelijkheid om deze informatie centraal in te dienen via het indieningsportaal van ECHA.

Deadlines

  • 1 januari 2021: Consumenten- en professioneel gebruik
  • 1 januari 2024: Enkel industriële toepassingen
  • 1 januari 2025: Einde overgangsperiode

Wat is vereist?

Alle vereisten worden gedetailleerd beschreven in de wetgeving; de meest opvallende nieuwe elementen zijn onder andere:
• De volledige chemische samenstelling van het mengsel verstrekken, inclusief zowel de gevaarlijke als niet-gevaarlijke componenten.
• Uw product labelen met een unieke formule-identificator (UFI) – de UFI stelt antigifcentra in staat het product snel te identificeren.
• Een productcategorie toewijzen volgens het Europese Product Categorisatiesysteem (EuPCS).

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u moeite met het opstellen van uw Poison Center Notification (PCN)? Geen zorgen, wij zijn er om u te ondersteunen, zelfs als wij niet uw Veiligheidsinformatieblad (VIB) hebben opgesteld! Ons toegewijde team staat klaar om u te assisteren bij het voldoen aan de vereisten voor het melden van gevaarlijke mengsels aan antigifcentra. Aarzel niet om contact met ons op te nemen; wij zijn er om u te helpen bij elke stap van het proces. Uw compliance en de veiligheid van uw producten staan bij ons voorop.