Chemical Compliance

Veiligheidsinformatiebladen

Het creëren van een Veiligheidsinformatieblad (VIB) of Safety Data Sheet (SDS) is een essentiële verantwoordelijkheid voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren of verhandelen. Deze documenten verschaffen informatie over de gevaren van een product, veiligheidsrichtlijnen voor correct gebruik en procedures in geval van een ongeval. Het opstellen van een VIB of SDS vereist gedegen kennis van zowel de wetgeving als de chemische samenstelling van het product.

Het vertalen van VIB’s of SDS’en is eveneens van groot belang, vooral voor bedrijven die hun producten internationaal afzetten. Het aanbieden van deze documenten in diverse talen zorgt ervoor dat gebruikers wereldwijd toegang hebben tot de juiste informatie. Wij bieden vertaaldiensten voor VIB’s en SDS’en, waarbij we zorgdragen voor de juiste terminologie en formuleringen die aansluiten bij de specifieke wetgeving van elk land.

Kortom, het opstellen, vertalen en up-to-date houden van VIB’s/SDS’en is van vitaal belang voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Wij staan klaar om te ondersteunen bij deze cruciale aspecten van compliance en veiligheidsinformatie.

Chris en Chi Ho

Opstellen

Met behulp van de door u verstrekte gegevens stellen wij met zorg uw Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) op. Dit doen wij met expertise in meer dan 23+ GHS-regio's en in meer dan 54+ talen.

Vertalen

Bestaande VIB nodig in een andere taal? Geen probleem! Wij kunnen uw VIB in 23 + verschillende GHS-regio's en 54+ talen vertalen.

Controle

Wij controleren uw bestaande VIB's op naleving van de huidige wetgeving.

Spoed

Wij kunnen ook uw Veiligheidsinformatieblad (VIB) binnen 1 á 2 werkdagen leveren.Extended-SDS (e-SDS)

Een e-SDS, oftewel een extended Safety Datasheet of Veiligheidsinformatieblad, omvat één of meerdere Blootstellingsscenario’s als bijlage.

Een Blootstellingsscenario is een gedetailleerde beschrijving van het veilige gebruik van een gevaarlijke stof of mengsel, inclusief operationele omstandigheden en benodigde risicobeheersmaatregelen om de gezondheids- en milieurisico’s adequaat te beheersen.

Indien u beschikt over een rapport van een chemische veiligheidsbeoordeling (CSR) of Blootstellingsscenario’s via uw leverancier, en u wenst deze informatie te communiceren aan uw klanten in de keten, staan wij graag tot uw dienst om het bijbehorende e-SDS voor u op te stellen.

​CLP-etikettering

Bij ons bent u aan het juiste adres voor het laten ontwerpen van uw CLP-etiketten voor gevaarlijke stoffen.

Wij creëren helder leesbare etiketten die volledig voldoen aan de CLP-wetgeving. Deze etiketten zijn nauwkeurig afgestemd op de inhoud van het bijbehorende Veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS). Ze zijn voorzien van het juiste signaalwoord, gevarenpictogrammen in de correcte lay-out en grootte, gevarenaanduidingen, en de nodige voorzorgsmaatregelen. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om etiketten in één of meerdere talen te verzorgen.

UFI & PCN

De EU Poison Center Notification (PCN) is een wettelijke verplichting voor bedrijven om informatie te verstrekken over gevaarlijke mengsels aan antigifcentra. Deze informatie wordt ingezet om passende medische behandeling te waarborgen en bij te dragen aan het voorkomen van ongevallen en letsels als gevolg van blootstelling aan chemische stoffen.

Neem hieronder een kijkje op de UFI/PCN-pagina en ontdek wat Chempros voor uw bedrijf kan betekenen, zelfs als wij uw Veiligheidsinformatieblad (VIB) niet hebben opgesteld.

Werkplekinstructiekaarten (WIK)

Overweegt u het uitbesteden van het maken van Werkplekinstructiekaarten (WIK)? Wij nemen deze zorg graag van u over.

Een WIK beschrijft het veilige gebruik van een product in uw organisatie, met het Veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS) als basis.

Onze WIK’s bieden een heldere en voor alle medewerkers begrijpelijke samenvatting van de gevaren van het product en de te nemen maatregelen voor veilig gebruik, evenals de handelwijzen bij morsingen of ongevallen. Aangezien de veiligheid van uw werknemers voorop staat, beschouwen wij het opstellen van een duidelijke WIK als een essentiële verplichting.

Overige notificaties

ICPE-bepaling

Conform de Franse ICPE-nomenclatuur.

WGK-bepaling

De WGK-bepaling volgens de Duitse waterwet en deelstaatregelgeving.

C&L-notificaties

C&L-notificaties bij ECHA.