Advies

Gecertificeerd Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)

Bij het transporteren, laden en lossen van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen (carcinogene, mutagene en reproductietoxische stoffen) is de aanstelling van een gecertificeerde Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen (ADR) vereist. U kunt de expertise van ChemPros inschakelen voor deze taak. In dat geval nemen wij u graag de volgende verantwoordelijkheden uit handen:

Controleren op naleving ADR-voorschriften

Verbeteringen voorstellen

Analyse en ongevalsrapport opstellen

ADR jaarverslag opstellen