Water Gevaren Klassen (WGK)

De afkorting WGK staat voor WaterGevarenKlassen. Chemische stoffen, solventen en reagentia kunnen worden ingedeeld in WGK-codes, die op basis van H- en P-zinnen en eventueel relevante karakteristieken kunnen worden opgesteld. Alle stoffen die in het labo worden gebruikt krijgen zo een WGK code van 0 tot 3.