C&L-kennisgeving

Volgens de CLP moeten EU-fabrikanten en importeurs (of groepen fabrikanten of importeurs) die een gevaarlijke stof op de markt brengen, bepaalde informatie, met name de identiteit van de stof en de indeling en etikettering van die stof, doorgeven aan ECHA (C&L-kennisgeving).