De Europese Commissie heeft nieuwe regelgeving aangenomen binnen de EU Reach-verordening voor chemische stoffen om de toevoeging van microplastics aan producten te beperken, waarmee het vrijkomen van geschat een half miljoen ton van deze deeltjes in het milieu wordt voorkomen. Deze nieuwe regels, die direct de verkoop van microplastics en van producten met toegevoegde microplastics verbieden, omvatten uitzonderingen en overgangsperioden voor gevallen waarin aanpassing aan de regels noodzakelijk is.

De definitie van microplastics onder deze beperking is uitgebreid en omvat alle synthetische polymeerdeeltjes met een diameter van minder dan 5 millimeter die organisch, onoplosbaar en bestand tegen afbraak zijn. Specifieke producten die onder de beperking vallen, zijn onder meer granulaire instrooimaterialen gebruikt op kunstsportoppervlakken—de grootste bron van opzettelijke microplastic vervuiling—cosmetica, detergentia, wasverzachters, en meer. Voor industriële producten die geen microplastics vrijgeven tijdens gebruik, is er een uitzondering, maar fabrikanten moeten zorgen voor adequate gebruiksaanwijzingen om emissies te minimaliseren.

De eerste verbodsmaatregelen, zoals tegen losse glitters en microkorrels, zijn effectief sinds 17 oktober 2023. Voor andere producten zullen verboden later ingaan, waardoor tijd wordt geboden voor het ontwikkelen van en overstappen op alternatieven. Deze acties zijn onderdeel van de Europese Green Deal en het circulaire economie actieplan, met het doel om microplastic vervuiling met 30% te verminderen tegen 2030, gebaseerd op bevindingen en aanbevelingen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Bronnen:
https://single-market-economy.ec.europa.eu/commission-regulation-eu-20232055-restriction-microplastics-intentionally-added-products_nl?etrans=nl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_23_4581
https://echa.europa.eu/nl/hot-topics/microplastics