Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft van de Europese Commissie de opdracht gekregen een beperkingsvoorstel voor te bereiden voor bepaalde chroom(VI) stoffen, die bekendstaan als zeer zorgwekkende stoffen en op de Autorisatielijst staan. Dit voorstel, dat zich richt op stoffen vermeld in items 16 en 17 van de lijst, moet uiterlijk op 4 oktober 2024 worden ingediend. Het doel van de beperking is om de uitdagingen aan te pakken die voortvloeien uit de grote hoeveelheid aanvragen voor het gebruik van deze stoffen, wat een zware belasting vormt voor zowel ECHA als de Europese Commissie.

In de aanloop naar de beperking zal ECHA een standaard REACH-beperkingsproces volgen, waarbij de kennis en ervaring uit eerdere autorisatieaanvragen voor deze stoffen worden meegenomen. Mocht er een risico bestaan op vervanging door andere chroom(VI) stoffen, dan kan ECHA’s mandaat uitgebreid worden om deze ook te omvatten, mits de Commissie hiermee instemt. Na goedkeuring van de beperking door de Commissie zullen de betrokken stoffen van de Autorisatielijst verwijderd worden, wat een primeur zou zijn in de geschiedenis van REACH.

Voor bedrijven die te maken hebben met chroom(VI) stoffen heeft de Commissie een Q&A-document gepubliceerd dat de situatie verduidelijkt en vragen beantwoordt gerelateerd aan het recente oordeel van het Europees Hof van Justitie. Bedrijven worden aangemoedigd dit document te raadplegen voor meer informatie en eventuele onbeantwoorde vragen te sturen naar het aangegeven e-mailadres. De stoffen in kwestie zijn met name bekend vanwege hun gebruik in elektroplating processen en hun potentieel schadelijke gezondheidseffecten, waaronder carcinogene en mutagene eigenschappen.

Bron: https://echa.europa.eu/nl/-/echa-to-prepare-restriction-proposal-on-chromium-vi-substances#msdynttrid=Z0yOpU0zrSzeS38YloyQqdzfyERkD1uA5YMU4WKBDyI